Den blå tråd, U9- Senior

Målsætning og DEN BLÅ TRÅD for Odder Håndbold

Trænermanual:

Indledning:

Klubben har besluttet at der skal være en blå tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i Odder Håndbold - og derfor skal der forefindes en trænermanual, der kan bruges som ledetråd for

trænerne i Odder Håndbold.

Manualen dækker hold med børn i alderen fra 5-6 år til og med 18 år.

Den skal opfattes som et opslagsværk, hvor trænere kan se, hvad der lægges vægt på i de forskellige

aldersgrupper. Manualen skal opfattes som hjælpeværktøj ved tilrettelægningen af træningen.

 

 

 


Ungdom og senior

 • Fokus på individuel træning/udvikling
 • Holde øje med udviklingen på de yngste årgange – inviter spillere med til træningen
 • Mulighed for at trække spillere op på oven liggende årgang, så de udvikler sig individuelt. 

U9 årgang

 • Stifte bekendtskab med fintespillet
 • Basistræning – kaste/gribeøvelser
 • At kunne modtage og aflevere bolden i bevægelse
 • Arbejde med offensivt forsvar
 • Fokus på individuel træning
 • Kunne spille forskellige pladser, ingen pladsspecifik træning
 • Glæde ved spillet
 • Kropsstamme træning som styrketræning

U11 årgang

 • Stifte bekendtskab med to forskellige forsvarer (offensivt og defensivt)
 • Vurderingsspil – spilforståelse
 • Tempo håndbold
 • Fokus på kontrafasen
 • Kropssammensætning som styrketræning
 • Målmandstræning
 • Skadesforebyggende træning

U13 årgang

 • Pladsspecifik træning
 • Styrketræning – teknik
 • En forståelse for spillet i angrebszonerne

U15 årgang

 • Fremelske glæden ved spillet og spillernes lyst
 • Selvtænkende spillere – medansvar og medindflydelse til spillerne
 • Forståelse for hvad en god træningskultur betyder
 • Styrketræning – individuelt tilpasset

U17-U19 årgang

 • Klargøre spillerne til seniorniveau
 • Fokus på fysikkens vigtighed
 • Individuel udviklingsplan for spilleren
 • Skabe træning som er på spillernes vilkår/ønsker

Senior

 • Indgå i klubbens kultur og være med til at være forbillede for ungdomsspillerne

Udvikling er der stadig fokus på

Generelt

De fleste børn og unge mennesker er meget motiverede med hensyn til at

-          Lære noget mere

-          Blive gode til noget

-          Afprøve egne evner

-          Løse opgaver

-          Beslutte sig

-          Deltage i konkurrencer

-          Indgå i fællesskab og kammeratskab

-          Lege

 

Perioden fra 8-10 år er derfor den motoriske ”guldalder”, hvor udviklingen er tekniske færdigheder er optimal.

 

Træneren:

Du er en meget vigtig person for spillerne. De ser op til dig og vil gerne efterligne dig.

Husk           

-          være åben, positiv og konsekvent

-          sætte rimelige rammer

-          være velforberedt

-          ikke lade sig tyrannisere

-          alle på hvert niveau skal have mulighed for at forbedre sig

Du gør et frivilligt stykke arbejde, derfor sætter du reglerne for samværet i overensstemmelse med Odder Håndbold’s målsætning.

 

 

 

 

Opvarmning

 • Lege mod bold
 • Lege til musik
 • Fangeleje
 • Småspil

 

Teknisk:

Der lægges stor vægt på boldbehandling

 • Kasteøvelser i bevægelse
 • Gribeøvelser i bevægelse
 • Skudtræning (hver spiller mange afslutninger, ingen lange rækker
 • Indledende fintetræning (lege hvor finter indgår, småspil med fokus på indgår)
 • Lege indeholdende faldteknik
 • Hopskud
 • Stregspil   
 • Forsvar: lege hvor forsvarsbevægelser indgår (indianerleg, trekantstagfat, bagvogn osv.)
 • Arbejde med taklinger og parader
 • Målmandsøvelser (mange skal have lov at prøve)

 

Taktisk:

 • Småspil
 • Grundprincipper i 6 - 0 forsvar (den enkeltes bevægelse)
 • 1. fase contra

 

Trænes på alle pladser:

 • Gode vaner

 

Fysisk:

 • Opvarmning og strækøvelser

 

 

Øvelsesdatabaser:

http://www.dragoerhb.dk/

http://www.dhf.dk/composite-3020.htm

http://www.dhf.dk/composite-18.htm

 

 

Andet:

 • Kende regelsæt
 • Lave næsten alt i leg og småspil
 • Vægt på teknisk træning

Udgangspunktet for indlæring i denne aldersgruppe er leg, småspil, øvelser med højt aktivitetsniveau og nye udfordringer

 

Socialt:

 • Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere
 • Alle spillere skal spille under kampe


Krav til en træner:

Overfor nuværende spillere skal du:

 • Vise interesse for alle og behandle dem som individualister
 • Vise tillid, åbenhed og ærlighed
 • Opdrage dem til gensidig respekt
 • Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet/afdelingen
 • Stille positive krav og udfordringer

Overfor nye spillere skal du:

 • Få dem til at føle sig velkomne
 • Præsentere dig selv og spillerne
 • Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første gange
 • Fortælle om klubben og afdelingen
 • Sørge for information om indmeldelse via Klub Modulet

Overfor forældrene skal du:

 • Præsentere dig, så alle ved, hvem du er
 • Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde
 • Informere om deres rolle ved kampe/træning
 • Inddrag dem gerne i arbejdet omkring holdet/afdelingen

Til træning skal du:

 • Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler
 • Komme forberedt, omklædt og veloplagt
 • Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller

Til kamp skal du:

 • Sørge for information om tidspunkt og kørsel
 • Sørge for, at alle praktiske ting er i orden
 • Respektere modstandere og dommere, husk du repræsenterer klubben
 • Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis
 • Lære spillere ydmyghed trods succes og tolerance overfor andre


Overfor klubben skal du:

 • Være loyal
 • Holde dig orienteret om de ting, der foregår
 • Kende klubbens målsætning og struktur
 • Lave god PR for klubben
 • Deltage i trænermøder der arrangeres af klubben
 • Bakke op om og deltage i alle fælles sociale arrangementer for ungdomsafdelingen