Den blå tråd, Mini U-8

Målsætning og DEN BLÅ TRÅD for Odder Håndbold

Trænermanual:

Indledning:

Klubben har besluttet at der skal være en blå tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i Odder Håndbold - og derfor skal der forefindes en trænermanual, der kan bruges som ledetråd for trænerne i Odder Håndbold.

Manualen dækker hold med børn i alderen fra 5-6 til og med 18 år.

Den skal opfattes som et opslagsværk, hvor trænere kan se, hvad der lægges vægt på i de forskellige aldersgrupper. Manualen skal opfattes som hjælpeværktøj ved tilrettelægningen af træningen.


Håndbold er en holdsport, hvor glæden og fællesskabet er vigtigt er et vigtigt fokus.

Miniafdelingen For holdene barn/forældre, U6-7 og U8-9 holdene er der et stort fælles mål om at give børnene succesoplevelser. Der er plads til alle, og fællesskabet er i fokus. Det kræver ingen særlige forudsætninger at starte, alle er velkomne.

I miniafdelingen er målsætningen at børnene skal udvikle sig, så deres færdigheder og troen på at de kan udvikles samtidigt med at de har det sjovt. Der er fokus på at motorisk udvikling, leg og have det sjovt. 

Det er vigtigt for Odder Håndbold, at der er tilknyttet et trænerteam, som giver børnene tilpas udfordring samt gode oplevelser med håndbold.

Barn/forældre For de yngste medlemmer er der i høj grad fokus på glæde ved bevægelse i fællesskaber. Omdrejningspunktet er udvikling gennem leg,  og børnene vil møde høj grad af genkendelighed og forudsigelighed. Den enkeltes motoriske udvikling prioriteres, og der arbejdes med kendskab og tryghed med bold. 

Forældre deltager med barnet og er på den måde med til at skabe tryghed for barnet i forhold til oplevelsen ved at skulle være i hallen med en masse andre.

Børnene stifter bekendtskab med at skulle vente på tur, lytte efter en lille instruks, give plads til andre ect.

U6 – U7 årgang Børnene stifter bekendtskab med de grundlæggende teknikker i håndboldspillet (Tre skridt, drible, skud ect) samt med håndbold bevægelser både med og uden bold. Leg er stadig en stor del af træningen. Bolden er så vidt muligt med i alle aktiviteter, så børnene bliver fortrolige med den.

Man får mulighed for at prøve alle positioner på banen og man har muligheden for at deltage i stævner.

Der arbejdes i høj grad med genkendelighed og udfordringer for den enkelte spiller.

Der arbejdes videre med den generelle adfærd i forhold til at kunne modtage beskeder, forstå instrukser, vente på tur ect.

U8 årgang Som U8 spiller er der fokus på at udviklingen af boldfortrolighed samt det håndboldtekniske/taktiske stadig er i fokus. Der arbejdes individuelt med at øve sig i og udvikle evnen til at drible, finte, skyde og aflevere samt med en fortsat udvikling af boldbevægelser (individuelt og i forhold til hinanden)

Udvikling af motoriske færdigheder er fortsat i fokus.

Succesoplevelser sikres for alle ved både at have fokus på forsvar, mål, opbakning, udvikling i driblekunsten ect.

Deltagelse i stævne Det enkelte barn spiller alle positioner.

Fortsat fokus på at øve sig i at lytte, vente på tur, samarbejde, at man taler pænt til hinanden ect.

Det tilstræbes at det enkelte barn er tilpas håndboldmæssigt udfordret i fællesskabet.

Træneren:

Du er en meget vigtig person for spillerne. De ser op til dig og vil gerne efterligne dig.

Husk at:          

-          være åben, positiv og konsekvent

-          sætte rimelige rammer

-          være velforberedt

-          ikke lade sig tyrannisere

-          alle på hvert niveau skal have mulighed for at                          forbedre sig

Du gør et frivilligt stykke arbejde, derfor sætter du reglerne for samværet i overensstemmelse med Odder Håndbold’s målsætning.


Opvarmning

 • Lege mod bold 
 • Lege til musik
 • Fangeleje
 • Småspil

                     

Teknisk:

 • Kasteøvelser
 • Gribeøvelser
 • Dribleøvelser
 • Bevægelsesøvelser (leg)
 • Målmandsøvelser
 • Skudtræning (hver spiller mange afslutninger, (ingen lange rækker)

 

Taktisk:

 • Trænes på alle pladser - både forsvar (målmand indeholdt) og angreb
 • Småspil
 • Regelsæt indlæres (Opdækning indenfor 3-metercirklen)

 

Andet:

 • Give korte forklaringer
 • Lave næsten alt i leg/småspil (individuelt, parvis og hold)
 • Vægt på teknisk træning

Udgangspunktet for indlæring i denne aldersgruppe er leg, småspil, øvelser med højt aktivitetsniveau og nye udfordringer

 

Socialt:

 • Indlære god optræden overfor med-/modspiller, dommer, trænere og holdledere
 • Alle spillere skal spille

 

Krav til en træner:

Overfor nuværende spillere skal du:

 • Vise interesse for alle og behandle dem som individualister
 • Vise tillid, åbenhed og ærlighed
 • Opdrage dem til gensidig respekt
 • Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet/afdelingen
 • Stille positive krav og udfordringer

Overfor nye spillere skal du:

 • Få dem til at føle sig velkomne
 • Præsentere dig selv og spillerne
 • Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første gange
 • Fortælle om klubben og afdelingen
 • Sørge for information om indmeldelse via Klub Modulet

Overfor forældrene skal du:

 • Præsentere dig, så alle ved, hvem du er
 • Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde
 • Informere om deres rolle ved kampe/træning
 • Inddrag dem gerne i arbejdet omkring holdet/afdelingen

Til træning skal du:

 • Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler
 • Komme forberedt, omklædt og veloplagt
 • Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller

Til kamp skal du:

 • Sørge for information om tidspunkt og kørsel
 • Sørge for, at alle praktiske ting er i orden
 • Respektere modstandere og dommere, husk du repræsenterer klubben
 • Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis
 • Lære spillere ydmyghed trods succes og tolerance overfor andre


Overfor klubben skal du:

 • Være loyal
 • Holde dig orienteret om de ting, der foregår
 • Kende klubbens målsætning og struktur
 • Lave god PR for klubben
 • Deltage i trænermøder der arrangeres af klubben
 • Bakke op om og deltage i alle fælles sociale arrangementer for ungdomsafdelingen