Sæsonen i overskrifter
 

Træner-/ledermøde

Hvert år i august/september vil der blive indkaldt til træner-/ledermøde, hvor alle informationer vedr. sæsonen vil blive præsenteret, og hvor du/I også har mulighed for at møde alle de andre trænere og ledere omkring ungdomsafdelingen. Der er også tradition for en træner-/lederfest eller seminar, hvor der afsluttes med fællesspisning og hygge.

Tilmelding til efterårsturnering
Tilmelding til forårsturnering

 
Forældremøder
Træningen begynder når skolernes sommerferie er slut. Det er her en god ide at få afholdt forældremøder så hurtigt som muligt, så alle ’’nye forældre’’ kan få et indblik i, hvordan klubben er sammensat. Din kontaktperson møder gerne op, og fortæller om de mange ting der sker i klubben og hjælper dig med at komme igang. Det er vigtigt, at få så stor forældreopbakning som muligt – med kørsel til kampe, tøjvask, dommerbord, døm-selv-kampe osv.
HUSK OGSÅ at invitere en fra Bestyrelsen til disse møder, da de meget gerne vil fortælle bl.a. om OK-benzinkort, Tilskuerklubben ’’mål’’ og mange at de andre sponsorer, da det er vigtigt at vi støtter vores sponsorer så meget som muligt.

Juleafslutning
Når tiden nærmer sig for juleferie, er der tradition for, at man på tværs af køn arrangerer en afslutning i den sidste træningstid inden juleferien. Det kunne evt. være de enkelte holds holdledere der taler sammen og arrangerer denne afslutning. Ofte spilles der kampe med blandede hold, hvor pigemål tæller for 2.
På den måde er det ikke kun drengene, der får noget ud af dette. Det er ligeledes en god ide at afslutte arrangementet med sodavand/is eller lignende. Tal med Sten Kjær i Cafeen om evt. ønsker.

Årets spiller/kammarat
Ved sidste store hjemmestævne er der tradition for, at klubben hædrer hhv. Årets spiller – Årets kammerat – Årets Fair Play hold og Årets træner.
Dette foregår på den måde, at ca. 2 måned forinden udleveres skema, hvor hver enkelt træner kan indstille en spiller fra holdet med beskrivelse om, hvorfor det lige netop skal være denne person, der er kandidat til denne titel.
Efterfølgende vil Bestyrelsen så bestemme, hvem der skal have denne ærefulde titel. Personen vil blive hædret­ med pokal, T-shirt med påtryk samt diplom i halvlegen for en af seniorkampene.
Til det hold, der bliver kåret som Årets Fair Play hold, har der f.eks. været en tur i Odder Bowlingcenter.

Sæsonafslutning
Sæsonen slutter som regel midt eller sidst i marts og til det sidste store hjemmestævne, hvor 1. dame- og herrehold spiller hjemme, udleveres en seddel med gratis sodavand til alle ungdomshold. Træneren vil få udleveret denne seddel, så holdet samlet kan få en sodavand i cafeen.

Generalforsamling
Hvert år i maj afholdes generalforsamling i håndbold­afdelingen. Der vil udover den almindelige general­forsamling også være uddeling af forskellige diplomer og hædersbeviser til de hold der har opnået et ekstra godt resultat. Nærmere info følger når tiden nærmer sig.