Stævner
Klubben har tradition for at deltage i 2 stævner om året, og vi opfordrer kraftigt til at holdene kommer afsted – gerne til julestævnet i Bjerringbro og til påske­stævnet, der plejer at gå til Nykøbing Mors. For de ældste årgange – Bjerringbro og så et påskestævne, hvor der ikke er noget fastlagt.

Vi har erfaring for, at der især i de mindste årgange, kan være lidt skepsis fra forældrenes side med at tage afsked med deres børn ’’i så mange dage’’. Det har dog vist sig, at de yngste nyder at tilbringe disse håndbolddage sammen med alle de store fra de andre hold og får en oplevelse at se tilbage på mange år fremover.

Skulle du/I have behov for hjælp til at overbevise forældre om, at dette er en god ide, er du/I velkommen til at kontakte jeres kontaktperson, som så vil komme og fortælle om stævnet og hvordan vi plejer at gøre.

Når tilmeldingen til stævnet kommer, vil du blive kontaktet. Start evt. med et lokalt overnatningsarrangement.