Velkommen

U10

Fortæl noget om at Odder håndbold har årgangsopdeling i U10 –

Børnene spiller sammen i 2 år og opnår en tryghed ved at det er de samme de spiller med. Dette giver børnene mulighed for at udvikle sig og få en langsom start på hvad håndbold er – uden for megen konkurrence. Snak madpakker ifm. kampe og ikke mindst indkøb i cafeteria mv. Husk på, at nogen måske ikke har råd til at give deres børn penge med når man skal af sted.

U12

Fortæl om niveau inddeling fra U12 og opefter. U12 består af 2 årgange og det er de respektive træneres ansvar – i samarbejde – at ’’udtage spillere’’ efter niveau og placere dem på de forskellige hold. Dette skal gøre på en pæn/ordentlig måde, og ligger spillere imellem 2 hold, skal de have en forklaring på hvad der skal til for at komme på et højere niveau – gerne sammen med forældre – for at undgå senere utilfredshed. Der skal også gøre opmærksom på at der senere kan komme ændringer. Nogen går f.eks. i stå i udvikling imens andre blomstrer. Snak madpakker ifm. kampe og ikke mindst indkøb i cafeteria mv. Husk på, at nogen måske ikke har råd til at give deres børn penge med når man skal af sted.

 

Vigtigt

Består et hold af flere spillere end det er tilladt at tage med til kamp, skal der laves oversidder turnus, så samme spiller ikke er oversidder i flere kamp i træk. Alle skal have en positiv oplevelse.

 

2 hovedstævner i Odder Håndbold

Frivillig deltagelse – dog anbefaler vi kraftigt at alle deltager i afslutningsstævnet på Mors.

Skovbakken julestævne – 1 dagsstævne – U10 og U12/Bjerringbro Julestævne 2-3 dage, U10/U12/ U14. Morsø Påskestævne 4 dage i påsken – alle U10, U12 og U14.

 

Klubben betaler kun for 2 træners deltagelse ved et julestævne og et påskestævne. Holdgebyr deles ud på spillerne.

 

Ved påskestævnet på Mors:

.

Påskestævnet giver mulighed for at de små kommer til at lære de store at kende og at alle har det godt på tværs af alder. Vi anbefaler at man lader børnene komme med, også Selvom det måske er første gang man er hjemmefra i længere tid. Som nævnt kan forældre tage med derop.

 

Vedr. lommepenge til kampe og stævner: vi anbefaler at man aftaler et fast beløb pr. dag, så alle har lige mange penge med. Sørg for, at alle spillere medbringer madpakker så pengene ikke går til pommes frites eller lign. som ikke giver god håndbold energi.

 

Klubdragt

Der er mulighed for at få den blå/sorte til fordelagtig pris gennem køb hos Sportsmaster Odder – kan fås med navn på. Kan bestilles fra midt september – der kommer en folder med info.

 

Forældre

Det anbefales at der vælges en holdleder til at skrive referater, og bakke op om træneren ifm. kampe og stævner.

Et par forældre kan også være social-ministrer, som sørger for sociale arrangementer for holdet og/ eller på tværs af årgangen.

Holdlederen/træneren er klubbens kontakt til holdet – kontaktes når der er arbejdsopgaver mv. og det er altså ikke nødvendigt med håndbold kendskab.

 

Opgaverne kan være:

  • Telefonbogsomdeling.
  • Bemanding af opgaver ved fx Messen, Odder Galla, Nordea årsmøde.

 

Understreg vigtigheden af, at forældre bakker op til kampe, både som heppekor og med kørsel mv. Det er vigtigt, at alle grundigt tjekker det udleverede kampskema så holdlederen ikke behøver lave kampsedler til hver kamp.

Kampskema udleveres til alle med datoer – kørsel – tøjvask osv. inden turneringsstart.

Spillertøj udleveres af klubben.

 

Ved stævner kan forældrene evt. bage eller købe frugt, juice eller lign. Dette kan koordineres af holdlederen, evt. på samme skema som kampe og kørsel. Formålet er at forhindre, at børnene lever af pommes frites og andet usundt når vi har dem med ude til kampe.

 

FOR ALLE ÅRGANGE!

Vi vil rigtig gerne gøre det til en tradition, at der ved sidste stævne inden jul og sidste stævne inden påske, er speak og musik til ungdomskampene i Spektrum. MEN vi skal bruge hjælp! Forudsætningen for, at dette kan gennemføres er, at forældre fra alle hold bakker op og stiller deres arbejdskraft til rådighed. Hvis man ikke er vild med at speake kan man tage en ekstra tørn ved måltavlen osv.

 

Husk at snakke ”døm-selv-kampe”, forældrene skal på banen som dommere i de små årgange. Tilbyd evt. dommerkursus.

 

Støt vores sponsorer – de støtter os

OK benzinkort – klubben får penge når man tegner et OK benzinkort. Husk rekvisition kan rekvireres hos Stina Boisen tlf. 2028 8285.