ODDER HÅNDBOLD - MOBBEPOLITIK

 

Odder Håndbold skal være en klub hvor alle børn og unge trives både socialt og på banen.

·         Mobberi accepteres ikke under nogen form

·         Det skal være legalt at søge hjælp hos en voksen (træner eller forældre) hvis man ikke selv kan løse problemet

·         Alle spillere er ansvarlige for, at alle føler sig velkomne og inddrages i det sociale fællesskab

 

·         Forældrene omkring holdet har et fælles ansvar for at sikre, at alle trives og være opmærksomme på

o   Om deres eget barn er trygt og trives

o   Om barnet omtaler og behandler de øvrige spillere på en pæn måde

o   Baseret på hvad eget barn fortæller - om omgangstonen både på banen og i omklædningsrummet er i orden og at alle er tilpas med jargonen

o   At acceptere og anerkende, at børn op til en ret høj alder kan have brug for hjælp til at fornemme hvornår ”nok er nok”

o   At lære deres børn at acceptere, at alle er forskellige både af sind og udseende

·         Både trænere og forældre skal være opmærksomme på, om nogle børns grænser overskrides og få stoppet dem der overskrider grænser. Ved gentagne tilfælde bør forældrene orienteres og inddrages

·         Træneren skal orienteres ved gentagne tilfælde af mobberi og skal tage omgående hånd om problemet – gerne i samråd med forældrene

·         Træneren bør altid runde omklædningsrummet med hyppige mellemrum for at sikre, at alt er vel og at stemningen er god.

·         Både trænere og forældre kan altid få støtte og opbakning fra Bestyrelsen.