Brobygning og niveaudeling

 

Som træner, holdleder eller anden virke i Odder håndbold, forpligter man sig til, at bakke fuldt op omkring klubbens focuspunkt for sæsonen 2015/2016, som er Brobygning mellem årgangene.

    

Dette opfyldes ved

 

-      at der er et åbent og konstruktivt samarbejde med gruppens øvrige trænere og ledere.

-      at der jævnligt afholdes trænermøder i gruppen.

-      at der er et positivt og konstruktivt samarbejde med klubbens øvrige organer, bestyrelsen, ungdomsudvalg, konsulenter og øvrige trænere.

-          man deltager i træneraftner/klubaftner.

-          at der i gruppen også ind imellem, lægges fællestræning på tværs af holdene ind i deres træningspas, så som med f.eks tema og positionstræning eller andet.        

-          at der ved f.eks U14, trænes både op til U16 og ned til U12 ved planlagte fællestræninger hen over sæsonen.

-          at der i 2. halvdel af sæsonen ved U10 og U12 trænes både op og ned.

-          at der i enkelte kampe, kan afgives spillere til et af klubbens øvrige hold.

-          at der i samarbejde med gruppens øvrige ledere flere gange i løbet af sæsonen, arrangeres sociale arrangementer som f.eks teambuilding, fællesspisning, ture m.m både for hele gruppen, men også på de enkelte hold.

 

Niveaudeling/årgangsdeling

 

U10 årgang:

U10 årgangsopdeles og der foretages en niveaudeling på årgangen. Det betyder at der laves hold på yngste og ældste årgang hver for sig, og her niveaudeles spillerne.

 

U12 årgang og opefter:

Fra U12 og opefter foretages niveaudeling mellem ældste og yngste årgang.

Om niveau inddeling fra U12 og opefter. U12 består af 2 årgange og det er de respektive træneres ansvar – i samarbejde – at ’’udtage spillere’’ efter niveau og placere dem på de forskellige hold. Dette skal gøre på en pæn/ordentlig måde, og ligger spillere imellem 2 hold, skal de have en forklaring på hvad der skal til for at komme på et højere niveau – gerne sammen med forældre – for at undgå senere utilfredshed. Der skal også gøres opmærksom på at der senere kan komme ændringer.

 

Som udgangspunkt følges egen årgang, men hvis talenter skal bruge på 2 årgange, så bakker bestyrelsen op om at det er en god idé at spille opad som supplement. Der kan max. spilles 1/3 af kampene for en ældre årgang. Dispensationer herudover kan kun gives af bestyrelsen.