Målsætning & den BLÅ tråd for Odder Håndbold

 

Trænermanual:

Indledning:

Klubben har besluttet at der skal være en blå tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i Odder Håndbold - og derfor skal der forefindes en trænermanual, der kan bruges som ledetråd for

trænerne i Odder Håndbold.

Manualen dækker hold med børn i alderen fra 5-6 til og med 18 år.

Den skal opfattes som et opslagsværk, hvor trænere kan se, hvad der lægges vægt på i de forskellige

aldersgrupper. Manualen skal opfattes som hjælpeværktøj ved tilrettelægningen af træningen.

 

U8 – Miniput

 

Generelt

De fleste børn i alderen 5-8 år er meget motiverede med hensyn til at

-          Lære noget mere

-          Blive gode til noget

-          Afprøve egne evner

-          Løse opgaver

-          Beslutte sig

-          Deltage i konkurrencer

-          Indgå i fællesskab og kammeratskab

-          Lege

 

Perioden fra 5-8 år er derfor den motoriske ”guldalder”, hvor udviklingen er tekniske færdigheder er optimal.

 

Træneren:

Du er en meget vigtig person for spillerne. De ser op til dig og vil gerne efterligne dig.

Husk           -     være åben, positiv og konsekvent

-          sætte rimelige rammer

-          være velforberedt

-          ikke lade sig tyrannisere

-          alle på hvert niveau skal have mulighed for at forbedre sig

Du gør et frivilligt stykke arbejde, derfor sætter du reglerne for samværet i overensstemmelse med Odder Håndbold’s målsætning.

 

 

 

 

Opvarmning

* Lege mod bold

* Lege til musik

* Fangeleje

* småspil

                     

Teknisk:

* Kasteøvelser

* Gribeøvelser

* Dribleøvelser

* Bevægelsesøvelser (leg)

* Målmandsøvelser

*Skudtræning (hver spiller mange afslutninger, (ingen lange rækker)

 

Taktisk:

* Trænes på alle pladser - både forsvar (målmand indeholdt) og angreb

* småspil

Regelsæt indlæres (Opdækning indenfor 3-metercirklen)

 

Andet:

Give korte forklaringer

lave næsten alt i leg/småspil (individuelt, parvis og hold)

Vægt på teknisk træning

Udgangspunktet for indlæring i denne aldersgruppe er leg, småspil, øvelser med højt aktivitetsniveau og nye udfordringer

 

Socialt:

Indlære god optræden overfor med-/modspiller, dommer, trænere og holdledere

Alle spillere skal spille

 

 

 

 

 

 

 

Krav til en træner:

Overfor nuværende spillere skal du:

 • Vise interesse for alle og behandle dem som individualister
 • Vise tillid, åbenhed og ærlighed
 • Opdrage dem til gensidig respekt
 • Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet/afdelingen
 • Stille positive krav og udfordringer

Overfor nye spillere skal du:

 • Få dem til at føle sig velkomne
 • Præsentere dig selv og spillerne
 • Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første gange
 • Fortælle om klubben og afdelingen
 • Sørge for information om indmeldelse via Klub Modulet

Overfor forældrene skal du:

 • Præsentere dig, så alle ved, hvem du er
 • Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde
 • Informere om deres rolle ved kampe/træning
 • Inddrag dem gerne i arbejdet omkring holdet/afdelingen

Til træning skal du:

 • Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler
 • Komme forberedt, omklædt og veloplagt
 • Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller

Til kamp skal du:

 • Sørge for information om tidspunkt og kørsel
 • Sørge for, at alle praktiske ting er i orden
 • Respektere modstandere og dommere, husk du repræsenterer klubben
 • Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis
 • Lære spillere ydmyghed trods succes og tolerance overfor andre

Overfor klubben skal du:

·         Være loyal

·         Holde dig orienteret om de ting, der foregår

·         Kende klubbens målsætning og struktur

·         Lave god PR for klubben

·         Deltage i trænermøder der arrangeres af klubben

·         Bakke op om og deltage i alle fælles sociale arrangementer for ungdomsafdelingen